Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.02.2011 09:15 - Kaкво следва да разбираме под "Магия"
Автор: savremennik Категория: Технологии   
Прочетен: 17887 Коментари: 18 Гласове:
87


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Така е наричано всичко, което не можело да се обясни в древния свят. Магията под всякаква форма представлява за хората нещо мистично и тайнствено. “Магия” има много и различни определения на понятието, но вероятно най-разпространено в специализираната литература е разбирането за Магията като за “наука и изкуство за предизвикване на промени в съзнанието в съответствие с волята”. Според друга дефиниция Магията представлява “умение за създаване на желаните ефекти и контролиране на събитията с помощта на действия, ритуали и церемониали, оказващи влияние върху естествените и свръхестествените сили”. Думата произхожда от лат. magia - обреди, ритуали.

В първото определение се подчертава вътрешният, субективен и духовен характер на магическата наука, докато във второто се набляга върху външната, обективна и материална страна на това умение. Може да се каже, че двете цитирани определения взаимно се допълват и дават сравнително точна представа за древното, разнолико и сложно явление, наречено Магия.

Магията е изкуството да се работи със силите на Природата, за да бъдат предизвикани промени в съответствие с Волята. Истинската Магия се разкрива само пред онзи, който работи правилно с природните сили. Ние се превръщаме в истински Магове, когато осъзнаваме естествените енергии на Земята, Водата, Огъня, Въздуха и Етера, създавайки своята Магия в хармония с цялата природа.

Целта на Магията като окултен Път е да се достигне съвършенството, но доколкото това едва ли е възможно в рамките на едно прераждане, то постепенното усъвършенстване на човека в редица последователни инкарнации е съвсем реална задача. Магията се дели на два основни раздела: теоретична и практическа. Теоретичната магия се занимава с общата теория на магическите операции. Практическата магия представлява изкуството да се въздейства чрез волята върху еволюционните процеси на живите природни сили. Теоретичната магия дава основата на Практическата магия, която от своя страна се занимава с реализацията на магическите принципи на практика.

Произходът на названието Магия идва от гръцките думи Магос (Магьосник) и Магейа (Магия), които от своя страна произлизат от по-древните персийски изрази Мог, Мег и Маг, означаващи “Жрец”, “Мъдрец” и “Великолепен”. От същия корен произлиза и халдейската дума Махдим (Върховна мъдрост; Свещена философия). Самата етимология на понятието указва връзката на Магията с езотеричната наука на философите и мъдреците от Изтока — Индия, Персия, Халдея, Сирия и Египет. Владеещите изкуството на Магията в онзи период от зората на човешката култура, се наричали Маги (букв. Мъдреци).

От незапомнени времена в Близкия и Далечния Изток висшето познание на законите на природата било считано за магическо умение, чиято същност до голяма степен се асоциирала както с точните науки — астрономия, математика, геометрия, химия, физика, така и с хуманитерните дисциплини - философията, теологията и религията. Носителите на това знание, пазено в дълбока тайна, били жреците Маги, наричани още Посветени. Поради това един от най-популярните изследователи на теорията и практиката на Магията я определя като “традиционна наука за тайните на Природата, създадена от Магите”. Съществуват няколко взаимносвързани и взаимозаменяеми понятия, близки по съдържание до термина Магия и често използвани вместо него — езотерична наука, окултно знание, трансцендентална философия и др.

Магията може да се разглежда и като трансформация (в смисъл на физическо, ментално и духовно преобразяване) постигната по окултен път. Идеята за трансформацията идва от осъзнаването, че не е необходимо безпрекословно да се подчиняваме на околната заобикаляща ни действителност, проявена чрез Светът на формите. Светът на формите е подчинен на Духовния свят, част от който е и нашият собствен Дух. Духовният свят, от своя страна, се подчинява на Каузалния (причинния) свят, а над него стои Божественият свят. Ако ние действаме в хармония с Космическите сили, ставаме способни да извършим различни (магически) трансформации. Преди да преобразим външния свят обаче, трябва да преобразим вътрешно първо себе си.

Под окултна трансформация се подразбира промяна в атомния (молекулния) строеж на телата чрез окултни методи и средства. Светът на формите е пластичен и може да се моделира според волята на Мага, действаща в съответствие с природните закони. Магията работи и в двата свята — Света на формите и Невидимия свят. За да внесем обаче промени в Света на формите, ние трябва да приемем, че Невидимият свят е също така реален и подлежи на промени. За съжаление нашата материалистична култура дотолкова се е увлякла да утвърждава физическия Свят на формите, че ние често забрявяме, че освен него има и друг — невидим свят, Свят на първопричините.

Някои са склонни да допуснат все пак съществуването на Невидим свят, но не притежават знанието и умението да се свържат с него. Именно технологията за манипулиране на Невидимия свят е предмет на Изкуството на магията. Съгласно окултните разбирания Невидимият свят ни се разкрива такъв, какъвто ние го възприемаме и определяме. Същото впрочем важи и за Света на формите. Ако сме сигурни, че той подлежи на промяна, ние можем да го променим.

Нашите идеи обикновено първо се проявяват на подсъзнателно ниво (тоест в Невидимия свят). Когато ги осъзнаем и реализираме, те стават част от Света на формите. Така че съществува една определена и закономерна причинно-следствена връзка, явяваща се опора на магическата практика. Зад всяка форма от физическия свят стои определена идея от Причинния свят. Ако променим идеята, ние ще променим и съответстващата и? форма.

Именно затова от древността до наши дни Магията е представлявала интерес, както за хората на политиката, изкуството и науката, така и за обикновения човек. Тя била обект на изследване и анализ от страна на историци, антрополози, социолози, медици, психолози и други представители на академичната наука. Към някои нейни страни проявявали интерес и специалисти от областта на точните науки — математици, физици и химици. Сред широките народни маси Магията била обект на изучаване и практикуване от шамани, гадатели, народни лечители, енерготерапевти, майстори по бойни изкуства и др. Тук говорим за онази точка, в която Наука и Магия неизбежно се преплитат. От тази гледна точка Магията може да се определи като наука за непознатото, която приема фактите, без да ги обяснява докрай; официалната наука пък обяснява фактите, без да ги използва докрай.

Както религията, така и Магията в дълбоката си същност представляват израз на стремежа на човешкия дух към изява в най-високите области на битието и съзнанието. В Стария свят до много голяма степен религията чрез своите корени, произход и вътрешно съдържание винаги е била в тясна връзка с теорията и практиката на т.нар. Висша магия. Съществува обаче една основна и много важна разлика между религията и Магията. Докато религията следва пътя на извисяване от материята към високите сфери на духа и към Бога, то Магията се стреми да “приземи” и да материализира Божествената искра, като изтегли духовната еманация надолу към материалния свят.

Магията е възникнала като израз на дълбоката вътрешна връзка между Микро- и Макрокосмоса, между Човека и Универсума. Тайните на магическата наука се основават на контакта между подсъзнанието и околната среда, осъществяван посредством волята, която контролира мистичната енергия, наречена от древните гърци Пневма, от римляните — Ефир, от индийците — Прана, от китайците — Чи (Ци), от японците — Ки. В Магията този медиатор също носел различни названия — Етер, Астрална светлина и др.

Жреците-Маги в древността използвали магически техники, за да проникнат в дълбоките нива на подсъзнанието, предизвиквайки по този начин промени в съзнанието и в материалния свят. Връзката между подсъзнание и материя се осъществявала посредством енергетизираната воля на Мага. Магът, прилагайки определени окултни методи, се стремял да осъществи мост (връзка) между собственото си съзнание и колективното подсъзнание, което му давало достъп до енергийно-информационната сфера на други хора. На тези нива било възможно също и създаването на контактни точки между човешкото съзнание и енергийните полета на животни, растения и минерали.

Предназначението на Магията като свещена наука било да създаде в човека способност за максимално развитие на психофизическия потенциал, с цел установяване на пълен самоконтрол и контрол върху заобикалящия го свят.

В зависимост от предназначението си и целите, за които се използва, Магията се дели на три основни категории:

— Бяла магия

— Черна магия

— Сива магия

Според средствата, с които си служи, Магията бива два типа:

— Висша магия (Магическо изкуство; Магическа наука)

— Низша магия (Магическо умение)

Бялата магия е науката и изкуството, чието използване е подчинено на добри, благородни цели.

Черната магия е науката и изкуството за постигането чрез магически средства на низки, зловредни цели.

Сивата магия е науката и изкуството за постигане на определено лични цели, насочени към задоволяване на персонални желания и потребности в материалния свят. Тя представлява междинен вариант на Черната и Бялата магия. Низшата (или практическата) магия се нарича още и Магическо умение. Тя представлява сравнително широко разпространена фолклорна магическа практика, насочена към постигането на утилитарни цели. Възникнала е в миналото, главно сред селските жители, занимаващи се с тежък физически труд и обитаващи ниските земи в подножието на феодалните замъци, които били разположени предимно на по-високи хълмове .

Висшата магия, или както се нарича още, Магическото изкуство, е Магията на градското население — занаятчии, търговци и аристокрация. В Средновековието обикновено градовете били застроявани на възвишения в близост до източници на прясна вода. Техните обитатели били по-образовани и просветени в сравнение с неуките селски жители и при тях съществували по-благоприятни условия за метафизични занимания.

Така селската и градска култура предопределили развитието на магическите практики в две направления. Нисшата Магия се разпространявала главно устно, по силата на традицията, тъй като мнозинството от селското население било неграмотно. Висшата Магия се разпространявала посредством пергаментови писмени свитъци, наречени Гримоари, сред по-просветените градски жители.

Подобна класификация няма за цел да подцени или принизи ефективността на която и да е от споменатите типове Магия, а само илюстрира различията в системата, породени от различна културна и битова среда. Висшата и Нисша магия почиват на приблизително еднакви принципи, но се различават по форма. Те не се отличават една от друга толкова по сложност, колкото по характера на прилаганите техники и някои детайли.

От гледна точка на приложната психология някои от основните магически техники представляват способи за проникване в подсъзнанието. Обикновено съзнанието не знае какво става в подсъзнанието, тъй като подсъзнанието работи с образи, а не с логически понятия. Затова, ако искаме да изпратим послание към нашето подсъзнание, ние трябва да го облечем в образи и картини посредством техниките на визуализацията. Подсъзнанието, от своя страна, ни изпраща сигнали под формата на сънища и видения, възприемани в будно състояние. Съществува теория, според която именно в подсъзнанието се крият тайните на човешката психика и способности.

Магът извлича от своето подсъзнание и от универсалното свръхсъзнание сили и енергии недостъпни за простосмъртните. Магията предоставя практически методи за навлизане в областта на Свръхсъзнанието. Казано с прости думи, Свръхсъзнанието е нещо като библиотека, или видеотека на колективния човешки психологически опит, склад на генетичната памет на човешката цивилизация. В областта на Свръхсъзнанието се крият много тайни за миналото на човека, неговия произход и същност. Окултната наука е създала емпирично свои методи за проникване в тази област. Доколко тези методи са научни или не, може да се спори, но именно в подобни спорове се ражда истината.

В обобщение може да се каже, че Магията днес, както и в миналото, представлява мощно практическо средство, което се използва в зависимост от духовната зрелост на практикуващите Адепти, за различни, понякога коренно противоположни цели. Посветилите се на Левия път (Пътя на Черното братство) жертват душата си за сметка на постигане на цели като власт, богатство и слава. Следващите Десния път (Пътя на Бялото братство) се стремят към придобиване на хармония, духовна чистота и благородство. Левият път води до силна материална реализация в настоящето прераждане, но за сметка на утежняване на Кармата под формата на бъдеща кармическа обремененост. При Десния път кармичните дългове понякога се изплащат в настоящето прераждане на твърде висока цена, но така значително се облекчава духовната реализация в следващите инкарнации.

Силите, с които си служи Магът, са от същия порядък, както и всички други сили в природата. Те се подчиняват на същите природни закони. Единственото предимство на Мага пред кабинетния учен е това, че първият вижда живот там, където вторият допуска съществуването само на неодушевена материя. Парадоксално е, че от всички решения на даден въпрос, академичният подход най-трудно открива най-простото. Магията изглежда тъмна и неразбираема само на онези, които я изучават прекалено сериозно, защото те от самото начало се впускат в многобройни и сложни подробности, оплитащи безнадежно мисълта.

Магията не е чиста наука, а Изкуство както поезията, живописта и музиката, изискващо осмислено интуитивно прозрение на скритите природни за Магията може да означава и използване на ритуали, за които се смята, че ако са изпълнени правилно, принуждават (а не просто молят) свръхестествените сили.
http://aura-1.net/index.php/2010-10-27-14-06-44/2010-10-31-10-47-54/vuzdeistvia
Гласувай:
871. savremennik - Симптоми и признаци на енергийно въздействие
22.02.2011 09:19
Често човек е склонен да си въобразява, че е подложен на енергийно въздействие. Затова е нужно по-дълго време да се самонаблюдава, да има търпение и да види дали са налице симптомите и признаците на такова въздействие. То може да бъде на физическо, психическо, емоционално рав-нище. Следва обаче дебело да се подчертае, че посочените по-долу най-характерни признаци не означават непременно, че те са се появили след контакт с похитител, а могат да имат и друг произход.

Обикновено най-често се появява главоболие, световъртеж, обща неразположеност, сърцебиене, натиск и болка в областта на сърцето, разстройство. Губи се апетитът, появява се безсъние, затруднено дишане, снижаване на имунната защита.

След вампирическо въздействие се наблюдава умора, снижаване на работоспособността, обща слабост, сънливост. Появява се чувството на податливост към различни заболявания и волева незащитеност от хора и обстоятелства. Липсва интерес към живота.

Пада настроението. Появява се чувството на виновност и зависимост от вампира, достигащо до самобичуване и преживяване на вина пред него. От една страна, жертвата иска да скъса с вампира, а от друга той го влече към себе си с някаква необяснима сила. Човек се бои от самота, не желае да се заеме с нова работа или начинание, появява се съзнание за собственото нищожество и има желание незабавно да напусне стаята или дома, в който се появява вампир. Губи се оптимизмът, увереността в себе си, по-явяват се сънища-кошмари, в които вампирът преследва своята жертва.

Всеки духовен човек, без да изпада в мнителност или излишна подозрителност, трябва да разпознава тези признаци върху своето собствено състояние или върху състоянието на други хора.

Най-достоверна информация обаче идва от състоянието на аурата на жертвата. Тя може да бъде видяна от хора, които имат тази способност /сензитиви/ или да бъде измерена с прибори, махало или багети. Обикновено аурата на жертвата е рехава, размита, различно огъната. Понякога въобще липсва заградителната мрежа. Или тя има пробойни, тъмни петна, не е равна. Аурата на вампира пък може да бъде една еластична сфера, непрекъснато търсеща контакт с други аури. Тя постоянно изменя формата си и пуска нещо подобно на пипала, наричани още астрални ленти или въжета, с помощта на които се захваща за друга аура и смуче енергия. Понякога тя е псевдоблестяща или обратно - тъмна и представлява нещо като дупка, която всмуква енергията на другите хора, когато те се докоснат до нея.

Вампирът е преди всичко егоцентрична личност, намираща се в собствена орбита. Някой може да изпомпва енергия от всеки, който се намира до него, но може и само от определени хора. Това е психологически паразит, който използва жизнената, емоционалната и менталната енергия на останалите хора.
цитирай
2. анонимен - Във виртуалното пространство също се наблюдават хора-вампири
22.02.2011 10:23
Ако започнеш да разговаряш с някого всеки ден и видиш, че ти се появи главоболие,
напрежение, бърза умора и сънливост значи, че си срещнал енергиен вампир.
Такива хора са непрекъснато на линия, в блога. Пускат глупости, но все някой
ще ги погледне и те се зареждат по този начин, черпят енергията на хората.
Когато някой ти завижда или те мрази, също с мисълта си те натоварва с
отрицателна енергия. Затова творците са почти винаги самотни, защото бягат от
хорските очи, докато творят. Има много лоши хора с тъмни черни очи, казват им
цигански очи, те са най-големите вампири и магове.
цитирай
3. savremennik - Ако започнеш да разговаряш с някого ...
22.02.2011 10:29
анонимен написа:
Ако започнеш да разговаряш с някого всеки ден и видиш, че ти се появи главоболие,
напрежение, бърза умора и сънливост значи, че си срещнал енергиен вампир.
Такива хора са непрекъснато на линия, в блога. Пускат глупости, но все някой
ще ги погледне и те се зареждат по този начин, черпят енергията на хората.
Когато някой ти завижда или те мрази, също с мисълта си те натоварва с
отрицателна енергия. Затова творците са почти винаги самотни, защото бягат от
хорските очи, докато творят. Има много лоши хора с тъмни черни очи, казват им
цигански очи, те са най-големите вампири и магове.

Затова най-добре е да избягваме четенето на такива статии и постинги , които натоварват негативно . Още със заглавията можем да усетим какво се крие зад тях !
цитирай
4. apostapostoloff - Магията е дотолкова наука,
22.02.2011 15:04
доколкото аз съм трамвай.
цитирай
5. savremennik - доколкото аз съм трамвай. Кой номер ...
22.02.2011 16:19
apostapostoloff написа:
доколкото аз съм трамвай.

Кой номер линия си тогава ?
цитирай
6. анонимен - Е как кой - 2,
22.02.2011 18:53
За Орландовци..
цитирай
7. bven - Хубави неща пише тук, защото всичко е магия - нашият живот също!
22.02.2011 18:56
Когато човек говори с някого и го гледа в очите - той му въздейства. Така ли е?
Когато крещи някой на човек и обижда - той му въздейства. Така ли е?
Когато пееш на детето си песен - ти му въздействаш. Така ли е?
Паула Лайт има една хубава книга - ПЪТЯТ КЪМ СВЕЩЕНАТА МАГИЯ. Ако я прочетете, няма да станете магьосници, но ще разберете какво е магията. Поздрави за материала. Появява се точно навреме.
Хубава вечер!
цитирай
8. анонимен - Навременен постинг!
22.02.2011 20:02
Аз току що прочетох един постинг, който е с много коментари, и уж само приятели събрани и се поздравяват и се радват на народната песен, а ми стана студено, като че посетих къщата на вещица, представяща се за добра и любезна домакиня.
Когато някой преиграва с любезностите си и звучи фалшиво, край него е винаги студено. Коментарите и те такива, мазни, неискрени. Пълно е с такива хора, които са носители на отрицателна енергия, а се представят за добрички.
Приятна вечер на домакина!
цитирай
9. savremennik - За Орландовци. . Такива като Апо...
22.02.2011 20:56
анонимен написа:
За Орландовци..

Такива като Апостолов дори не заслужават внимание
цитирай
10. savremennik - Когато човек говори с някого и го ...
22.02.2011 20:57
bven написа:
Когато човек говори с някого и го гледа в очите - той му въздейства. Така ли е?
Когато крещи някой на човек и обижда - той му въздейства. Така ли е?
Когато пееш на детето си песен - ти му въздействаш. Така ли е?
Паула Лайт има една хубава книга - ПЪТЯТ КЪМ СВЕЩЕНАТА МАГИЯ. Ако я прочетете, няма да станете магьосници, но ще разберете какво е магията. Поздрави за материала. Появява се точно навреме.
Хубава вечер!

Счетох за необходимо да го споделя при толкова причудливи и неверни разбирания на тема магия . Хубава вечер , bven :)
цитирай
11. savremennik - Аз току що прочетох един постинг, ...
22.02.2011 20:58
анонимен написа:
Аз току що прочетох един постинг, който е с много коментари, и уж само приятели събрани и се поздравяват и се радват на народната песен, а ми стана студено, като че посетих къщата на вещица, представяща се за добра и любезна домакиня.
Когато някой преиграва с любезностите си и звучи фалшиво, край него е винаги студено. Коментарите и те такива, мазни, неискрени. Пълно е с такива хора, които са носители на отрицателна енергия, а се представят за добрички.
Приятна вечер на домакина!

Благодаря !
Фалшът си е фалш , често ми се е случвало ( особено в детските години ) да присъствам на подобни демонстрации . По тази причина избягвам привидно задружните компании
цитирай
12. injir - Магията е изкуство. Така е. Позд...
22.02.2011 22:13
Магията е изкуство. Така е. Поздрав!
цитирай
13. savremennik - Магията е изкуство. Така е. Позд...
22.02.2011 22:19
injir написа:
Магията е изкуство. Така е. Поздрав!

Изкуство е , най-вече когато си преодолял внушенията , битуващи сред нас . Благодаря !
цитирай
14. voinov50 - :)
23.02.2011 06:27

ТУК ВИНАГИ ИМА МНОГО ИНТЕРЕСНИ НЕЩА!!!

Поздрави!
цитирай
15. istinalie - Интересно!!! Далииииии?
23.02.2011 09:12
Mdaaa, naistina prinujdavame svrahestestveni sili da deistvat, no kakvi sa te. Obiknoveno tova sa ne4isti sili ili da gi nare4em s istinskoto im ime - demoni. Bog e zabranil horata da se zanimavat s takiva ne6ta i kogato te si pozvoliavat da go praviat ima posledstvia. Ima edna hubava kniga na pravoslaven sve6tenik, koito mnogo dobre obiasniava kak tezi praktiki vodiat do psihi4eski, kakto i drugi problemi pri 4oveka, koito se zanimava s tova...
цитирай
16. savremennik - ТУК ВИНАГИ ИМА МНОГО ИНТЕРЕСНИ ...
23.02.2011 11:40
voinov50 написа:

ТУК ВИНАГИ ИМА МНОГО ИНТЕРЕСНИ НЕЩА!!!

Поздрави!

С надеждата да намирам все така ценни за всички неща съм :)
Поздрави , voinov50 !
цитирай
17. savremennik - Mdaaa, naistina prinujdavame s...
23.02.2011 11:41
istinalie написа:
Mdaaa, naistina prinujdavame svrahestestveni sili da deistvat, no kakvi sa te. Obiknoveno tova sa ne4isti sili ili da gi nare4em s istinskoto im ime - demoni. Bog e zabranil horata da se zanimavat s takiva ne6ta i kogato te si pozvoliavat da go praviat ima posledstvia. Ima edna hubava kniga na pravoslaven sve6tenik, koito mnogo dobre obiasniava kak tezi praktiki vodiat do psihi4eski, kakto i drugi problemi pri 4oveka, koito se zanimava s tova...

изказването показва ограниченост във възгледите по мое мнение . Особено в частта си за наказващия Бог !
цитирай
18. mrazekoff - Темата е много голяма и трудна за четене....
23.02.2011 17:42
Винаги с интерес чета такива писания, защото ми показват колко сме ограничени в мисленето си.
Обикновено, ние преценяваме нашият свят от това, което виждаме, чуваме и чувстваме без да си даваме сметка, че около нас има много фини сили и енергии, които ние изобщо не познаваме.
Когато човек, просветен в тази материя реши да сподели с околните това, което знае в много случаи остава неразбран и често е обект на присмех.
Преди години имах неблагоразумието да говоря с човек, който не е чел нищо по тези въпроси (и преценява нещата около себе си едно към едно) и останах разочарован, но безкрайно изтощен в стремежа си да му обясня нещо за принципа на магията.
Тогава си дадох сметка за съществуването на явлението енергиен вампир.
Впрочем и сега при среща с този приятел се натъквам на такива моменти - телевизиите, които гледа са предимно с отрицателно излъчване (животни, които се разкъсват, самооцеляващ човек, който ходи в пустошта и яде живи дребни животни и червеи и др., военни действия битки и унищожителни акции през миналите войни и мн. други).
Трудността на общуването идва и от това, че такъв индивид е изградил собствен мироглед и за нищо на света няма желание да го промени.
Благодаря ти, за хубавия материал, който ни показва колко непознат е нашият свят (поне за мен) и колко много път има да извървим в процеса на осъвършенстването.
Желая ти Здраве и Хармония!!!!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: savremennik
Категория: Технологии
Прочетен: 2786906
Постинги: 316
Коментари: 1907
Гласове: 15631
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Блогрол
1. Лао Дзъ - Дао Дъ Дзин
2. spiralata.net
3. blogspot.com
4. Galatceq
5. Kikowsky
6. Девет истини за биополето
7. Човешко енергийно поле
8. Тайните на йогите за здравословно хранене
9. ДИШАНЕТО НА ЙОГИТЕ
10. ПАМЕТТА НА ВОДАТА
11. Учените в шок: Смъртта не е това, което е !
12. Между живота и смъртта
13. Телевизията - масова хипноза и контрол
14. Медитация - науката проглежда за невидимото
15. Изчезнали континенти : Лемурия
16. Астрология
17. ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Сензацията на хилядолетието /част 1/
18. ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Каменните огледала /част 2/
19. ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Скривалищата на Атлантида /част 3/
20. ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Световната система от ПИРАМИДИ /част 4/
21. ЗАГАДКАТА НА ЖЕЛЯЗНАТА КОЛОНА В ДЕЛХИ
22. БЕРМУДСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК
23. АНАТОМИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО
24. АУРАТА НА ДЪРВЕТАТА
25. АУРА ИЛИ ПОСЛЕОБРАЗ?
26. Местоположение и карти на Атлантида
27. Dr. Royal Raymond Rife Д-р Роял Реймънд Райф
28. Тема с продължение - д-р Роял Райф
29. ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО... КОГАТО ЧОВЕК НАПУСКА ТЯЛОТО СИ Интервю с Лори Монро Емил Кацаров
30. Енергообмен